Hulstdekselbekertje of Trochila ilicina, op afgevallen blad van hulst.

vindplaats:

Eerbeek, Doonweg augustus 2011

ascomyceten