Hulstschoteltje of Phacidium multivalve, op gevallen bladeren van hulst.

vindplaats:

juli 2011

ascomyceten