Kaal veenmosklokje of Galerina tibiicystis, in hoogveen bij mossen.

vindplaats:

Staverden leemputten, oktober 2014

plaatjeszwammen