hannie

Kaneelboleet of Gyroporus castaneus, mycorrhizasymbiont van loofbomen, voornamelijk zomereik, vooral in schrale wegbermen onder oude bomen, ook in parken.

Vindplaats:

Kasteel Voorstonden, september 2007

boleten