De Karbolchampignon of Agaricus xanthoderma is een zeer variabele soort, waarbij de hoedkleur kan varieren van zuiver wit (var. xanthoderma) tot donker grijs (var. griseus). De laatste is zeer zeldzaam. Groeit op de grond in loofbossen, parken, plantsoenen, maar ook in (duin)graslanden, op (matig) voedselrijke, kalkhoudende, zandige en kleiige bodems. Bij aanraken of beschadigen treedt er een geelverkleuring op. Tevens ruikt deze paddenstoel naar karbol.

Vindplaats:

Rhienderen, Zutphensestraat juli 2009

Brummen, Hallsepad juli 2009

plaatjeszwammen