Karmijnrood netwatje of Arcyria denudata
Vindplaats:

De Steeg kasteel Middachten augustus 2011

slijmzwammen