Deconica merdicola - Keutelkaalkopje,op (paarde)mest en sterk bemeste, humeuze grond in graslanden

Vindplaats:

Empese en Tondense hei, november 2021

plaatjeszwammen