Kleefsnedemycena - Mycena vulgaris, op de bodem in naaldbossen op strooisel.

Vindplaats:

Appense bos, oktober 2020

plaatjeszwammen