Kleibosrussula of Russula pseudointegra, met eik en beuk vooral in lanen op voedselrijke klei of leem.

vindplaats:

Kasteel Voorstonden augustus 2009

plaatjeszwammen