Kleine beukenbladmycena of Mycena capillaris, op bladstrooisel van beuk.

vindplaats:

oktober 2009

plaatjeszwammen