Kleine bloedsteelmycena of Mycena sanguinolenta, op blad, naaldenstrooisel en verterend hout in naald- en loofbossen, heidevegetaties, laag- en hoogvenen en graslanden.

vindplaats:

Loenen, Reeƫnberg oktober 2007

plaatjeszwammen