Kleine breedplaatmycena of Mycena speirea, op schorsdeeltjes, takjes en stammen van loofbomen.

vindplaats:

november 2007

plaatjeszwammen