Kleine sterspoorvezelkop of Inocybe brunneorufa, in loofbos op zandgrond.

vindplaats:

Loenen Erebegraafplaats, augustus 2014

plaatjeszwammen