Kleine zalmplaat of Clitopilus parilis, in grasland op kalkarm zand.

vindplaats:

Rheden Heiderust, augustus 2017

plaatjeszwammen