Neonectria hederae - Klein klimopmeniezwammetje op snijvlakken en schors van takken van klimop in loofbos.

vindplaats:

Leuvenheim, 't Hammeler maart 2009

ascomyceten