Klein mesthazenpootje of Coprinopsis pseudoradiata (voorheen Coprinus pseudoradiatus) op mest, soms ook op aarde.

Vindplaats:

augustus 2009

plaatjeszwammen