Klein mestplooirokje of Parasola misera (voorheen Coprinus miser), op uitwerpselen van zoogdieren, vooral koeien, ook veel van paarden en konijnen, het meest in graslanden

Vindplaats:

november 2009

plaatjeszwammen