Klein oorzwammetje of crepidotus epibryus, op kruidachtige delen, balderen, gras in loogbossen

vindplaats:

november 2009

plaatjeszwammen