Kleinsporige franjehoed of Psathyrella laevissima, op dode stammen of stronken van loofhout in loofbos.

vindplaats:

Wijhe, Zogenbrink september 2011

plaatjeszwammen