Klein zweephaarschijfje of Flagelloscypha minutissima, op dode twijgen en hout van loofbomen en - struiken.

Vindplaats:

Februari 2011

ascomyceten