Kleispikkelschijfje of Ascobolus geophilus, deze vonden we op een berg zand wat waarschjnlijk uit de greppels kwam na schoonmaak hiervan

Vindplaats:

Leuvenheimsestraat, augustus 2018

ascomyceten