Kleverige Aardtong of Geoglossum glutinosum, op humeuze graslanden op arme grond.

Vindplaats:

Rheden, begraafplaats Heiderust november 2011

ascomyceten