Klimopdekselbekertje of Trochila craterium, op de onderzijde van bladeren van klimop.

vindplaats:

Leuvenheim, 't Hammeler juli 2011

ascomyceten