Klimopuitbreekkogeltje of Diaporthe hederae, op dode takken van klimop.

Vindplaats:

Gelderse toren, januari 2018

ascomyceten