Klompvoetchampignon of Agaricus essettei, saprotroof op strooisel en humus, in loof- en naaldbossen op vruchtbare, veelal kalkhoudende bodems.

Zeldzaam, op sommige plaatsen zeer zeldzaam. Vermoedelijk achteruitgaand.

Vindplaats:

Hengelo (G), het Klooster september 2012

plaatjeszwammen