Lyophyllum ambustum - Knobbelsporig pekzwammetje, in naald- en loofbossen op voedselarme zand- en leemgronden.

vindplaats:

november 2008

plaatjeszwammen