Knotscelbreeksteeltje of Pholiotina hadrocystis (voorheen Conocybe hadrocystis), op de grond in loofbossen en parken op voedselrijke, basische klei en op kalkhoudend duinzand.

Vindplaats:

Gorsselse hei september 2012

plaatjeszwammen