Kogelwerper of Sphaerobolus stellatus, op vochtig, vermolmd loof- en naaldhout zoals takken, stronken, houtsnippers, zaagsel.

Ook wel op mest (in natuurgebieden) en op resten van kruidachtigen, stengels van o.a. brandnetel.

Vindplaats:

Hall, Apeldoorns Kanaal november 2006

buikzwammen