Koningsmantel of Tricholomopsis rutilans, op dode stronken van naaldbomen.

vindplaats:

oktober 2007

plaatjeszwammen