Kornoeljemeeldauw of Erysiphe tortilis, op Kornoelje. In dit geval op de Rode Kornoelje (Cornus sanguinea).

Vindplaats:

Leuvenheim, de Kievit juli 2014

lagere schimmels