Korreltjeszwam of Bulbillomyces farinosusop komt voor op loof- en naaldhout in vegetaties die een deel van het jaar onder water staan, het meest in broekbossen met wilg en els.

Vindplaats:

Voorstonden april 2010

korstzwammen