Korsthoutskoolzwam of Kretzschmaria deusta (voorheen Ustulina deusta), op sterk verrotte stronken en stammen van loofbomen met een sterke voorkeur voor beuk, maar ook vrij vaak op es.

vindplaats:

februari 2008

ascomyceten