Nemania aenea - Kortspleetkorstkogelzwam, op dood hout in loofbossen.

Vindplaats:

Spankeren Gelderse toren, maart 2021

ascomyceten