Kortstekelig lindebultje - Corynespora olivacea, op takken van de Linde.

Vindplaats:

Brummen Nachtegaalstraat, februari 2020

ascomyceten