Clavaria amoenoides - Kronkelige knotszwam in grasland.

Rheden Heiderust augustus 2023

Vindplaats:

ascomyceten