Kruipend Waskorstje of Sebacina incrustans, op kale bodem, op in de grond zittend hout en zich uitbreidend over de grond, mossen en plantendelen, bij den.

Vindplaats:

augustus 2007

trilzwammen