Lasiobolus diversisporus, op mest van edelhert

Vindplaats:

park de Hoge Veluwe mei 2014

ascomyceten