Lasiobolus intermedius, op mest van een ree gevonden.

Vindplaats:

Hoge Veluwe, december 2012

ascomyceten