Leerachtige Korstzwam of Porostereum spadiceum, op dode takken, soms stammen, van loofbomen, bijv. eik, berk, populier en wilg.

Vindplaats:

Brummen, Engelenburg september 2011

korstzwammen