Leucogyrophana pseudomollusca, deze soort is niet in NL op de lijst. Na micr. onderzoek (2x) kom ik bij de soort op Blz 211 in PDS.

Vindplaats:

Klarenbeek, Appense bos maart 2013

korstzwammen