Leverkleurige leemhoed of Agrocybe erebia, op de bodem in loofbossen, stadsparken, plantsoenen en, minder vaak, in gemengde bossen op voedselrijke klei of zand.

vindplaats:

Klarenbeek, Appense bos oktober 2013

plaatjeszwammen