Levermostrechtertje of Loreleia marchantiae (voorheen Omphalina marchantiae), parasiet op paraplutjesmos.

vindplaats:

Apeldoorn, Zuidwijken mei 2010

plaatjeszwammen