Lichtgrijze Poria of Cinereomyces lindbladii (voorheen Diplomitoporus lindbladii). Saprotroof aan de onderzijde van stammen en takken van naaldbomen, het meest van den, minder vaak op spar,

overwegend in dennenbossen of gemengde bossen op voedselarme, droge zandgrond. Veroorzaakt witrot.

Vindplaats:

Apeldoorn, Albaweg maart 2010

Brummen, Engelenburg februari 2013

buisjeszwammen