Loofhoutharszwam of Phlebiopsis ravenelii, op dood hout van loofbomen of -struiken.

Vindplaats:

de Hoge Veluwe, maart 2015

korstzwammen