Loofhoutkratertje of Schmitzomia radiata, op dode takken en twijgen van dood loofhout of-struiken

vindplaats:

Gelderse toren, februari 2015

ascomyceten