Manchetbreeksteeltje of Pholiotina vexans (voorheen Conocybe vexans), op de grond in loofbos op voedselrijke bodem

Vindplaats:

september 2008

plaatjeszwammen