Meidoorndonsvoetje of Tubaria dispersa, op humusrijke grond bij Sleedoorn-meidoornstruwel

vindplaats:

Wilpse dijk onder meidoorn, november 2015

plaatjeszwammen