Coprinopsis cothurnata - Melige mestinktzwam, op gemengde mest of mesthopen.

Vindplaats:

plaatjeszwammen