Moerasbreeksteeltje of Conocybe subpubescens, op humusrijke, vochtige en venige grond. Komt voor in elzenbroekbossen en wilgenstruweel.

Vindplaats:

Wilp, Bussloo oktober 2006

plaatjeszwammen