Moerasviltmollisia of Belonopsis iridis, op kruidachtige plantendelen bij oevergetatie. (Maria)

Vindplaats:

Millingerwaard, mei 2018

ascomyceten